Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Forældresammensætning

Mor og far
Mor og medmor
Far og far
Soloforælder
Regnbuefamilie
Adoption
Vær opmærksom på, at hvis barnet skal have to juridiske fædre, skal juridisk far 2 adoptere barnet. Rettighederne for juridisk far 2 træder først i kraft, når adoptionen er endelig godkendt.

Adoption