Barselsberegner

DM’s barselsberegner hjælper dig med at skabe et overblik over din barsel, og hvilken indkomst du har under din barsel.

Juridiske forældre

Et barn kan have op til to juridiske forældre. Vælg barnets juridiske forældre herunder.

Mor og far
Mor og medmor
Far og far
Solomor
Solofar
Adoption
Ekstra uger til soloforældre
Når et barn kun har én forælder på fødselstidspunktet, kan forælderen ansøge om 22 ugers ekstra orlov med barselsdagpenge.

F.eks. i følgende situationer:
  • Solomor der ved hjælp af donor har fået et barn, hvorfor der ikke er en juridisk far
  • Hvor faderskabet ikke er fastslået, eller hvor faren er ukendt.
  • Solofar der har fået barn ved hjælp af en udenlandsk surrogatmor
  • Den anden forælder er gået bort før fødslen.

For familier, hvor der er to juridiske forældre til barnet, men hvor der ikke er fælles for-ældremyndighed eller fælles bopæl, gælder andre regler.
Vær opmærksom på, at hvis barnet har to juridiske fædre, skal den ene juridiske far adoptere barnet. Rettigheder for den anden juridiske far træder først i kraft, når adoptionen er endelig godkendt.